Curriculum vitae

Curriculum vitae

Cv in PDF formaat (Adobe Acrobat Reader benodigd)

Persoonlijke gegevens  image002
·       Naam: ir. J. van der Rhee MBT
·       Voornaam: Jaap
·       Functie: Principal Consultant
·       Werkervaring sinds: 1973
·       Geboortedatum: 17-2-1948
·       Adres:  Zomeroord 9;
7361 GK  Beekbergen
·       Nationaliteit: Nederlands
·       Levensbeschouwing: Protestants Christelijk (PKN)
·       Tel.:  055-506 3334
·       Fax:  055-506 4028
·       E-mail:  Jaap@Rhesult.nl
·       Website: www.Rhesult.nl

Profielschets

 

Samenvatting loopbaan:

Na de opleiding aan de TU Delft in 1973 in dienst gekomen bij Philips Telecommunicatie Industrie. Binnen Philips diverse functies vervuld, w.o. technisch-commercieel medewerker, consultant, lijnmanager en business developer. Ervaring op het brede terrein van data- en telecommunicatie. Vanaf 1992 tot 2004 werkzaam bij Intercai (in 2001 overgenomen door Getronics), als lijnmanager en principal consultant. De laatste jaren met name actief als ervaren project manager, interim manager, contract manager en service manager voor ICT dienstverleningscontracten in diverse branches, waaronder Telecommunicatie-operators, Openbaar Vervoer en Openbare Orde en Veiligheid.
Sinds 2004 zelfstandig werkend als via eigen BV (DGA).

 

Samenvatting expertisegebieden:

Business en contract management op het gebied van netwerk management en consulting. De laatste jaren actief geweest in de functie van contract manager, dienstenmanager en ketenmanager voor het service delivery process (waaronder opzet service / helpdesk automatisering, netwerkbeheer, (ITIL) procesinrichting, klantrapportagetrajecten). Tevens ervaring in verkoop- en inkoopondersteuning, contractonderhandeling, contractering, business process efficiency, margeverbetering en toeleverancierselectie.

 

 

 

Karaktereigenschappen:

 • Communicatief / sociaal vaardig
 • Gedreven / enthousiast/ overtuigend
 • Toegewijd / verantwoordelijkheid nemend
 • Accuraat / zorgvuldig / kwaliteitsbewust
 • Volhardend / doorzettend
 • Zelfstandig / initiatiefrijk / flexibel
  • Business focus / resultaatgericht
  • Succesvol onderhandelaar / mediator

 


Opleiding en cursussen

 

 • Technische Universiteit Delft (TUD), TopTech postgraduate studies, Master of Business Telecommunications (MBT), 1988
 • Technische Hogeschool (thans Universiteit) Delft, Elektrotechniek, 1973
 • Christelijk Lyceum, Dordrecht; HBS-B, 1965

 

Diverse interne en externe cursussen, zowel vakgerichte als bedrijfskundige, marketing en management opleidingen, waaronder:

 • Professioneel & Effectief Leidinggeven, 1988
 • Knowledge Based Systems, 1990
 • Customer Services Management en Service Marketing, 1990/1992
 • Account Management, 1991
 • Projectmanagement, 1991
 • Contractmanagement, 1998/1999
 • “Op weg naar de top”, 2006

 

 

Samenvatting functiepotenties

 

Branche-ervaringen
 • Telecommunicatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Verkeer en vervoer
 • Rijksoverheid
 • Financiële instellingen
 • Handel, industrie, distributie en installatiebedrijven
 • Nutsbedrijven
 • Onderwijs
 • Pensioen- en beleggingsfondsen

 

Specialismen
 • ICT contract management (inkoop / verkoop)
 • ICT beheer (ITIL)
 • Telecommunicatie (vaste net en mobiel)
 • Organisatie-analyse
 • Business Modelling / Business Planning (BM/P) / Business Process Redesign (BPR) / Business Logistics
 • Workflow management
 • Interim management
 • Change management
 • Service management / Service Level Agreements
 • Kwaliteitsmanagement (o.a. ISO 9001)
 • Quick Scans

 

Methoden en technieken
 • Impact-/ risicoanalyse
 • SWOT-analyse
 • ITIL
 • ISO 9000 / 9001 / 20000

Referenties / werkvaring

 

TetraNed  vof

Functie: Contractmanager / service manager

Periode: 2005-heden

Als zelfstandig opererende consultant (via Jaap van der Rhee BV) verantwoordelijk voor de totstandkoming van het onderhoudscontract (looptijd: 9 jaar) voor C2000 tussen TetraNed en het (v.h.) Directoraat Mobiele Diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Thans Mobiele Diensten Centrum van het Ministerie Veiligheid en Justitie en de counterpart-contracten met de toeleveranciers, waaronder Motorola Limited, KPN, Cuperus Consultants en Koning & Hartman.

Contractonderwerp: onderhoud en aanvullende leveringen ten behoeve van de infrastructuur en meldkamers van de C2000-Communicatiesystemen (radio en dispatching).

Totstandkoming van diverse contractonderdelen, zoals:

 • Onderhoudsomvang en vergoedingen
 • Service Level Agreements (SLA)
 • Vastlegging verdeling  taken en verantwoordelijkheden
 • Leveringsvoorwaarden
 • Dossier Afspraken en Procedures
 • Leverancierprestatiemodellen
 • Klant- en leverancierrapportages
 • Productie klantrapportages

 

Tevens in deze functie verantwoordelijk geweest voor diverse implementaties van onderhoud- en beheerprocessen, dienstevaluaties, organisatorische adviezen, medewerkerselectie, service en contractmanagement, klantoverleg, diverse klantrapportages en verbeterplannen, aanbestedingstrajecten, contractaanpassingen.

Recentelijk ook betrokken bij contract- en serviceaanpassingen voor het C2000 meldkamersysteeem T-REx.

 

MobiRail / KPN Telecom – Integrated Managed Solutions

Functie: Procesmanager / ketenmanager

Periode: 2006-2010

Als zelfstandig opererende consultant (via Rhesult Consulting BV) verantwoordelijk voor herontwerp van de gehele klantrapportageketen van de bestaande dienstverlening door MobiRail (een samenwerkings-verband tussen KPN en Nokia Siemens Networks) ten behoeve van het GSM-R netwerk van ProRail. Dit betreft een heroriëntatie op de registraties, de werkinstructies voor netwerk operators en service desk medewerkers, herinrichting van het het registratiesysteem en de achterliggende Data Bases, optimalisering van verwerking en presentatie van de basisgegevens tot en met de totstandkoming van representatieve maand- en jaarrapportages. Tevens is gewerkt aan de totstandkoming en ten uitvoer brengen van beheerplannen en toegangsprocedures m.b.t. Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en projecten.

Daarnaast zijn diverse adviezen gegeven m.b.t. het verbeteren van de dienstverlening in de uitvoering van de Service Level Agreement en afspraken gemaakt met de daarbij betrokken organisatie-eenheden en toeleveranciers.

 

Intercai / Getronics Consulting – Utrecht

Functie: Principal consultant

Periode: 1992 – 2004

Verantwoordelijk voor o.m. onderstaande klantprojecten in de rol van projectmanager, interim manager, business (process) manager, service manager en/of contractmanager:

 

 

KPN Telecom / Business Radio Solutions

Functie: Project-, en contractmanager

Periode: 2000 – 2004

Als principal consultant en projectleider verantwoordelijk voor o. m. de procesinrichting en organisatorische opzet voor service en beheer (overeenkomstig ITIL) voor de door NS aan MobiRail / KPN uitbestede (outsourcing) activiteiten t.b.v. het GSM-R(ail) netwerk. Daarnaast verantwoordelijk voor de overall projectrapportage (inclusief financiën), risico-analyses, secretariaat voortgangsoverleg, kwaliteit van dienstverlening, offerteondersteuning, contractvorming en contractonderhandeling en het contract (SLA) management met diverse partners en toeleveranciers, zowel intern als extern.

 

 

KPN Telecom / Business Radio Solutions

Functie: Contractmanager

Periode: 1999 – 2000Begeleiding offerte voor het service- en beheerdeel (volgens af te sluiten Service Level Agreement) in een aanbestedingsprocedure van NS Railinfrabeheer voor een nieuw mobiel spoorwegcommunicatiesysteem (GSM-R). Resulterend in opdracht aan MobiRail, samenwerkingsverband tussen KPN en Siemens.

Koninklijke Luchtmacht

Functie: Projectkwaliteitsmanager (ISO 9000, AQAP) Periode: 2002-2003Kwaliteitsmanager namens KPN en toeleveranciers voor een omvangrijk project “Vervanging KLu Radiosystemen”. Gemeente Zaanstad

Functie: Principal Consultant / contract manager

Periode: Jan.-mrt 2002Projectleider audit op ICT uitbestedingscontract.De gemeente Zaanstad heeft haar werkplek- en netwerkbeheer sinds begin 2001 uitbesteed aan Inter Access. Partijen zijn over en weer niet tevreden over de dienstverlening. Een “0-meting” is uitgevoerd, waarin de belangrijkste oorzaken van de strubbelingen worden blootgelegd en aanbevelingen worden gedaan ter verbetering. De kwaliteit van het auditrapport was aanleiding om met de gemeente Zaanstad tot een afspraak te komen voor een periodieke audit op de voortgang.

KPN Telecom / Corporate Accounts

Functie: Principal Consultant / contract managerPeriode: 1996 – 1999Klantcontractherziening, contractonderhandeling en service contract management voor het mobiele spoorwegcommunicatiesysteem Telerail en advisering over c.q. ondersteuning bij de optimalisering van de dienstverlening en het operationeel en tactisch beheer hiervoor. Contractpartijen: KPN Telecom en een aantal bedrijfsonderdelen van NS.Uitbouw van de commerciële klantcontracten, herziening van een aantal toeleveranciercontracten en herinrichting van de leveringsprocessen en het service portfolio. Ketenmanagement (business process management) vanaf verkoop (klantenwens) via bedrijfstoegevoegde waarden tot en met inkoop van toeleveranciers / outsourcing. Daarnaast uitvoering van trouble shooting opdrachten en projectmanagement in commerciële trajecten.

Nederlandse Spoorwegen, Netwerk Services

Principal Consultant / contract manager1996Contract management voor subcontracting en leverancierscontracten. Succesvolle herziening / heronderhandeling van een aantal service contracten met zowel interne NS-onderdelen als externe leveranciers.  Nederlandse Spoorwegen, Netwerk ServicesInterim manager1995-1996Interim Management van de afdeling Netwerk Management Verantwoordelijk voor het beheer van transmissie (apparatuur en lijnen voor eigen vaste verbindingen en huurlijnen), telefonie (landelijk NS PBX-netwerk), datacommunicatie (LAN en WAN) en mobiele communicatie (Telerail, PMR gesloten netten).Change management i.v.m. de verzelfstandiging van NS Network Services en migratie naar Telecom2/Telfort.  UnisourcePrincipal Consultant1994-1995Beleidsadvisering over het reduceren van het aantal verschillende netwerkplatforms voor internationale telecommunicatiedienstverlening.  Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, bedrijfseenheid PensioenenPrincipal Consultant1994-1995Beleidsadvisering over en technische begeleiding bij de opzet van een nationale infrastructuur op basis van ISDN en het eigen netwerk van ABP.  Philips TelecommunicatiePrincipal Consultant1994Projectleiding voor strategisch advies m.b.t. marktpositionering, productvergelijking, concurrentie-analyse en distributiekanalen t.b.v. de bestaande productportefeuille voor packet switching systemen.  NUONPrincipal Consultant1993 – 1994Beleidsadvisering en ondersteuning bij het bepalen van de telecommunicatiestrategie. Aspecten: verzelfstandiging van de telecommunicatieafdeling, deelname aan telecommunicatieconsortia, samenwerkingsverbanden en service definities.

Rabofacet

Principal Consultant

1993-1994

Advisering bij het uitbreiden en ontwikkelen van diverse activiteiten van Rabofacet m.b.t. het Rabo Telecommunicatie Netwerk, waaronder: beschrijving en definitie van geboden diensten, modificaties van netwerkvoorzieningen, herontwerp nummerplan, organisatie netwerk- en routermanagement, studies en advisering in het kader van samenwerkingsverbanden met externe partijen, kostencalculaties en tarifering, business cases en marktconformiteitsstudies.

 

 

Samenwerkende ElektriciteitsProducenten (SEP)

Principal Consultant

1993-1994

Projectleiding diverse projecten op het gebied van begeleiding aanbesteding, telecommunicatie-beleidsadvisering en advisering omtrent beveiliging.

 

 

Politieregio Rotterdam Rijnmond

Principal Consultant

1992 – 1993

Studie naar de telecommunicatievoorzieningen voor de politie, reikend tot het jaar 2002. De studie omvatte datacommunicatie, telefonie, mobiele communicatie, video- en andere communicatiebehoeften, met inbegrip van organisatorische en sociale aspecten.

 

 

Intercai – Utrecht

Principal Consultant / manager Corporate Networks

Intercai – Utrecht

1992 – 1995

Leiding Corporate Networks business en activiteiten van Intercai (5-7 medewerkers), leiding klantprojecten in de rol van projectmanager of interim-manager. Strategische business, management en technische consultancy op het gebied van bedrijfsnetwerken.

 

 

Philips information Systems / Digital – Apeldoorn

 

Service business development manager

1990 – 1992

Ontwikkeling van (Local and Wide Area) Network Services, commercialisering van added value services, het opstellen van service business plannen, internationale ontwikkeling van Added Value Network Support diensten en de ontwikkeling van customer support en field service concepten.

 

 

Philips Telecommunicatie Industrie- Hilversum

 

Subdivision Manager

1985-1990

Manager van de afdeling Exploratie Nieuwe Systemen (Systeemanalyse, -synthese en voorontwikkeling bedrijfstelecommunicatiesystemen, ca. 20 personen).

Systeemconceptualisering en begeleiding van produktontwikkeling van nieuwe P(A)BX- en datasystemen. Bijdragen en actieve deelname aan internationale standaardisatie in ITU / CCITT (t.b.v. (broadband)-ISDN ontwikkeling, datacommunicatie en telematic services, waaronder packet / frame switching / relay, fax en electronic mail).

 

Philips Telecommunicatie- Hilversum / Huizen

Groepsleider, technisch-commercieel medewerker

1973 – 1985

Groepsleider van de afdeling Systeem Analyse en Synthese, verantwoordelijk voor de conceptualisering van nieuwe telecommunicatiesystemen en -diensten, verrichten van studies aan circuit- en pakketgeschakelde datanetten, aansluitend toegepast in functies op het gebied van product management en offertebegeleiding.


Overige informatie

 

Computervaardigheden (anno 2001):

Microsoft Office, Windows.

 

Vreemde talen:

Engels (vloeiend), Duits (goed), Frans (matig)

 

Beroepsorganisaties:

Lid NERG (Nederlands Electronica- en RadioGenootschap) en KIVI (Koninkijk Instituut Van Ingenieurs).

 

Interesses:

Sociaal-/maatschappelijke vraagstukken, reizen.

 

Onderwijservaring:

 • Docent applicatiecursussen en deeltijdonderwijs aan de Hogeschool van Utrecht in de vakken Telecommunicatie / Telematica, Digitale Technieken en Computertechniek (1975 – 1993).
 • Docent Avond-H.T.S. (deeltijd), Gemeente Utrecht (1977 –1993).
 • Begeleiding en advisering kenniscentrum CIBIT van de Hogeschool van Utrecht (sinds 2001 verzelfstandigd) t.b.v. masters opleiding (MSc) Telematics / ICT (1994 – 1999). Van 1996 – 1999 external examiner namens Middlesex University voor de MSc-opleiding ICT.
 • Docent / begeleider Post HBO cursus Toegepaste Telecommunicatie, PTOpleidingen, Hogeschool van Utrecht (1985 – 2003).
 • Lid van de beroepenveldcommissie van de Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek, afdeling Informatie, Communicatie en Industrieel Management (1998 – 2008).
 • Docent / examinator afstudeerbegeleiding, Hogeschool Utrecht, Faculteit Natuur en Techniek (2004 – 2008).

 

 

Publicaties:

 

Cursusboek “Telegrafie en Datacommunicatie” t.b.v. Philips Avond-technicum/ applicatiecursus Post-HTO/ Hogeschool Utrecht (1978)

 

Co-auteur boek “Electronic Mail and Message Handling” met Peter Vervest et al., Frances Pinter Ltd. (1985)

 

Philips Telecommunication and Data Systems Review: “ATM traffic capacity modelling” (1990)

 

DA Technologie: “Capaciteitsberekeningen in ATM netwerken” (1991)

 

Handboek Telematica hoofdstuk II 0530: “Systeemaspecten”, Samson Bedrijfsinformatie (1991)

 

“Trends and Opportunities in Networking”, TopTech alumni course, TU-Delft (1994)

 

Automatisering Gids, nr. 21: “ATM nu al interessant voor de zware toepassingen” (1995)

 

BTG-Magazine, nr. 10,  “Netwerkoptimalisatie: afwegingen bij de keuze in transmissieverbindingen” (1995)

 

Automatisering Gids, nr. 25/26: “Bedrijfsnetwerken kunnen munt slaan uit vrije telecommarkt” (1996)

 

“Flexibilisering van bandbreedte tot business”, TMI seminar “Infrastructuur bepaalt business kansen”, Apeldoorn, Amsterdam (1996)

 

Presentatie “Met uw bedrijfsnet de markt op”, Euroforum congres “Inkopen van Telefonie & Telecom”, Utrecht (1997)

 

IT-Monitor, nr. 6, en Handboek Telematica (Samsom): “Telecomliberalisatie: met uw bedrijfsnetwerk de markt op” (1997)