Werkgebied

Rhesult is de handelsnaam van de holding Jaap van der Rhee BV, opgericht in 2004. In januari 2008 is hieraan de werkmaatschappij Rhesult Consulting BV toegevoegd. Rhesult legt zich toe op advieswerk op het gebied van Telecommunicatie Consulting en Management in brede zin. Dit houdt onder meer in: het opstellen van adviezen met betrekking tot de inrichting van de organisatie (staffing en tools), het (re)organiseren van de bedrijfsprocessen, een heroriëntatie op bestaande of nieuwe contractuele situaties, kostenoptimalisatie en / of het uitoefenen van interim management.

Rhesult heeft de afgelopen jaren gewerkt als éénmansbedrijf (zzp: zelfstandige zonder personeel), waarbij langdurige opdrachten zijn uitgevoerd bij TetraNed vof en KPN Integrated Managed Solutions. Dit werk is uitgevoerd door ir J. van der Rhee MBT aanvankelijk vanuit Jaap van der Rhee BV, tegenwoordig vanuit de werkmaatschappij Rhesult Consulting BV, waarvan ir Van der Rhee voor beide BV’s de Directeur-Grootaandeelhouder is. Vanaf 2008 werkt hij vanuit de werkmaatschappij Rhesult Consulting BV. Voordat ir Van der Rhee deze zelfstandige activiteit startte was hij principal consultant bij de adviestak van Getronics en Intercai BV. Zijn advieswerk betreft niet alleen de opstelling van gedegen adviezen (die in de advieswereld doorgaans nogal vrijblijvend zijn), maar vooral het succesvol ten uitvoer brengen daarvan, in dienstverlening aan en in samenwerking met de bestaande organisaties. Dit betekent een voortdurende aanpassing aan veranderende inzichten en omstandigheden van die organisaties, maar ook anticiperen op de dynamiek van de omgevingen zoals klanten en leveranciers.

TetraNed is het samenwerkingsverband tussen Getronics en KPN, dat sinds 1999 namens het Ministerie van BZK verantwoordelijk is voor het leveringen, onderhoud en uitbreidingen van het mobile C2000 netwerk, in gebruik bij de politie, brandweer en ambulancediensten. Rhesult heeft hier sinds begin 2005 geadviseerd bij de totstandkoming van een nieuw en omvangrijk onderhoud- en levering(raam)contract met BZK en de daarmee samenhangende leveranciercontracten. Daarnaast is een substantiële bijdrage geleverd aan het herinrichten van de belangrijkste bedrijfsprocessen voor de correcte uitvoering van dit contract, conform de daarin opgenomen Service Level Agreement, het Dossier Afspraken en Procedures en de rapportage-eisen. Een en ander gebaseerd op een op de specifieke behoeften van de klant toegesneden implementatie van een ITIL ‘best practice’.

ProRail maakt sinds 2003 gebruik van het spoorwegcommunicatiesysteem GSM-R(ail), ter vervanging van het verouderde Telerail netwerk. De levering van systemen en diensten ten behoeve van het GSM-R netwerk wordt sinds 2000 uitgevoerd door MobiRail vof, een samenwerkingsverband tussen aanvankelijk Siemens, thans Nokia Siemens Networks (NSN) en KPN. KPN Integrated Managed Solutions (thans Corporate Solutions) is hierbij als toeleverancier onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van Service en Beheer op het GSM-R(ail) netwerk van ProRail. Hiervoor is onder meer een compleet Network Operating Centre ingericht, waarin het functioneren van het GSM-R netwerk 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt bewaakt en van waaruit de aansturing plaatsvindt voor onderhouds- en projectwerkzaamheden, zowel t.b.v. het bestaande beheer als voor voortdurend opkomende nieuwe activiteiten. Voor MobiRail is ir J. van der Rhee recentelijk bezig geweest met de herinrichting van de gehele rapportageketen: van registratie tot klantrapportage. Daarnaast is een bijdrage geleverd voor offertes aan ProRail. Eerder is voor een lange periode gewerkt aan de opzet van de organisatie voor service en Beheer, eveneens op basis van een ITIL ‘best practice’. Dit is vastgelegd in een uitgebreide serie handboeken, waarop diverse werkinstructies zijn gebaseerd ter optimalisatie en borging van de betreffende bedrijfsprocessen. Ook hier heeft een tussen MobiRail en ProRail afgesloten Service Level Agreement de basis gevormd voor een toegesneden ITIL ‘best practice’.

Jaap van der Rhee beschikt over een uitgebreid relatienetwerk, zodat, indien gewenst, additionele capaciteit en/of expertise kan worden toegevoegd tijdens de adviestrajecten. Rhesult bemiddelt in voorkomende gevallen eveneens bij werving en selectie van geschikte medewerkers, al dan niet in vast dienstverband.