Wie/wat is Rhesult?

Rhesult is de handelsnaam van Jaap van der Rhee BV, opgericht in 2004, waarvan ir Van der Rhee de Directeur-Grootaandeelhouder is. Rhesult legt zich toe op advieswerk op het gebied van (bedrijfs)telecommunicatie (in het bijzonder Private Mobile Radio) en sturing en beheer daarvan in brede zin. Dit houdt onder meer in: het opstellen van adviezen met betrekking tot de inrichting van de organisatie (staffing en tools), het (re)organiseren van de bedrijfsprocessen, een heroriëntatie op bestaande of nieuwe contractuele situaties, kostenoptimalisatie en / of het uitoefenen van interim management.

Rhesult heeft de afgelopen jaren gewerkt als éénmansbedrijf (zzp), waarbij langdurige opdrachten zijn uitgevoerd bij TetraNed vof (een samenwerkingsverbamd tussen v.h. Getronics en KPN) en KPN Integrated Managed Solutions.. Dit werk is uitgevoerd door ir J. van der Rhee MBT en enkele ad hoc ingehuurde specialisten. Voordat ir Van der Rhee deze zelfstandige activiteit startte was hij principal consultant bij de adviestak van Getronics en Intercai BV. Zijn advieswerk betreft niet alleen de opstelling van gedegen adviezen (die in de advieswereld doorgaans nogal vrijblijvend zijn), maar vooral het succesvol ten uitvoer brengen daarvan, in dienstverlening aan en in samenwerking met de bestaande organisaties. Dit betekent een voortdurende aanpassing aan veranderende inzichten en omstandigheden van die organisaties, maar ook anticiperen op de dynamiek van de omgevingen zoals medewerkers, klanten en leveranciers.

TetraNed is sinds 1999 namens het Ministerie van BZK, later V&J, verantwoordelijk is voor het leveringen, onderhoud en uitbreidingen van het mobile C2000 netwerk, in gebruik bij de politie, brandweer en ambulancediensten. Rhesult heeft hier sinds begin 2005 geadviseerd bij de totstandkoming van de omvangrijke onderhouds- en aanvullende leverings(raam)contracten en de daarmee samenhangende leveranciercontracten. Daarnaast is een substantiële bijdrage geleverd aan het herinrichten van de belangrijkste bedrijfsprocessen voor de correcte uitvoering van dit contract, conform de daarin opgenomen Service Level Agreement, het Dossier Afspraken en Procedures en de rapportage-eisen. Een en ander gebaseerd op een op de specifieke behoeften van de klant toegesneden implementatie van een ITIL ‘best practices’.

ProRail maakt sinds 2003 gebruik van het spoorwegcommunicatiesysteem GSM-R(ail), ter vervanging van het eerdere Telerail netwerk. De levering van systemen en diensten ten behoeve van het GSM-R netwerk wordt sinds 2000 uitgevoerd door MobiRail vof, een samenwerkingsverband tussen aanvankelijk Siemens, later Nokia Siemens Networks (NSN) en KPN. KPN Integrated Managed Solutions (later Corporate Solutions, thans KPN Critical Communicatios) is hierbij als toeleverancier onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van Service en Beheer op het GSM-R(ail) netwerk van ProRail. Hiervoor is onder meer een compleet Network Operating Centre ingericht, waarin het functioneren van het GSM-R netwerk 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt bewaakt en van waaruit de aansturing plaatsvindt voor onderhouds- en projectwerkzaamheden, zowel t.b.v. het bestaande beheer als voor voortdurend opkomende nieuwe activiteiten. Voor MobiRail is ir J. van der Rhee bezig geweest met de herinrichting van de gehele rapportageketen: van registratie tot klantrapportage. Daarnaast is een bijdrage geleverd voor offertes aan ProRail. Eerder is voor een lange periode gewerkt aan de opzet van de organisatie voor service en Beheer, op basis van een ITIL ‘best practices’. Dit is vastgelegd in een uitgebreide serie handboeken, waarop diverse werkinstructies zijn gebaseerd ter optimalisatie en borging van de betreffende bedrijfsprocessen. Ook hier heeft een tussen MobiRail en ProRail afgesloten Service Level Agreement de basis gevormd voor een toegesneden ITIL ‘best practice’.

Jaap van der Rhee beschikt over een uitgebreid relatienetwerk, zodat, indien gewenst, additionele capaciteit en/of expertise kan worden toegevoegd tijdens de adviestrajecten. Rhesult bemiddelt in voorkomende gevallen eveneens bij werving en selectie van geschikte medewerkers, al dan niet in vast dienstverband.